Category Archives: Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn kích hoạt Thrive Theme & Plugin

Trongg quá trình cài đặt Thive themes hoặc plugins, bạn sẽ phải nhập activation key để có thể sử dụng toàn bộ chức năng của Thrive. Vậy làm thế nào để có thể qua mặt được Thrive để sử dụng sản phẩm với đầy đủ các tính năng. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách […]