HÌNH THỨC THANH TOÁN

4HSOFT áp dụng 02 hình thức thanh toán như sau:

Thanh toán trực tuyến qua Interner Banking

Đây là hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng nội địa (ATM) bằng hình thức Internet Banking. Với hình thức này, bạn sẽ được kết nối với 33 ngân hàng nội địa và 3 tổ chức thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB). Tham khảo danh sách ngân hàng nhận thanh toán dưới đây:

Đây là hình thức thanh toán an toàn, đơn giản và linh hoạt nhất. Sau khi thực hiện thanh toán thì bạn có thể nhận được sản phẩm ngay lập tức. Và để thực hiện thanh toán bằng hình thức này, bạn chọn chức năng “Thanh toán trực tuyến qua Internet Banking” trong quá trình đặt hàng như bên dưới:

➤ Lưu ý: Thẻ ATM của bạn cần đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking. Khi thanh toán, bạn sẽ được chuyển tới VTCPay để thực hiện thanh toán.

Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, cụ thể sẽ theo thỏa thuận giữa khách hàng với công ty trong hợp đồng: khách hàng thanh toán cho chúng tôi trước khi chúng thôi thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng.