Thrive Architect – Công cụ tạo landing page đẹp và dễ dàng

150.000 

Xây dựng nội dung, bố cục đẹp, bắt mắt và ấn tượng trong WordPress chưa bao giờ dễ dàng hơn. Thrive Architect là công cụ kéo thả, giúp bạn thiết kế website từ ý tưởng trên giấy vô cùng nhanh chóng và xóa bỏ toàn bộ ranh giới giữa ý tưởng và thực tế. Ngoài ra, sản phẩm cũng cung cấp rất nhiều công cụ hữu ích, giúp tăng conversion rate và phát triên doanh nghiệp bao gồm các template có sẵn và bộ thiết kế sale page đẹp mắt.

Danh mục: