Tag Archives: Xóa bỏ bớt trường không cần thiết

Xóa bỏ bớt trường không cần thiết ở trang thanh toán WooCommerce

Xóa bỏ bớt trường không cần thiết

Mặc định trong WooCommerce khi khách hàng tới trang thanh toán (Checkout) thì hệ thống đều bắt khách phải nhập một số thông tin không cần thiết đối với người dùng Việt Nam như Address 2, Post Code, States..v..v.. Nhưng khổ nỗi WooCommerce lại không có tùy chọn để thiết lập vô hiệu hóa các field này. Nhưng […]

0934498043