CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Hòa
  • Số tài khoản: 0361000328431
  • Nội dung: Họ tên + Số đt + Phần mềm cần mua

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK  – CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Xuân Hòa
  • Số tài khoản: 19020147634015
  • Nội dung: Họ tên + Số đt + Phần mềm cần mua