Xóa bỏ bớt trường không cần thiết ở trang thanh toán WooCommerce

Xóa bỏ bớt trường không cần thiết

Mặc định trong WooCommerce khi khách hàng tới trang thanh toán (Checkout) thì hệ thống đều bắt khách phải nhập một số thông tin không cần thiết đối với người dùng Việt Nam như Address 2, Post Code, States..v..v..

Nhưng khổ nỗi WooCommerce lại không có tùy chọn để thiết lập vô hiệu hóa các field này.

Nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể tùy chỉnh nó thông qua các hook có sẵn trong WooCommerce để bỏ bớt một số field không cần thiết trong trang thanh toán của WooCommerce.

Xóa bỏ bớt trường không cần thiết

Hướng dẫn xóa bỏ bớt trường không cần thiết trong Woocommerce

Xóa bỏ bớt trường không cần thiết trong phần thanh toán, bạn chèn code này vào file functions.php của thư mục theme bạn đang dùng.

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
   unset($fields['billing']['billing_postcode']);
   return $fields;
}

Đó là đoạn code mẫu nếu như bạn muốn xóa field nhập Post Code khi thanh toán. Nếu bạn muốn xóa thêm một field khác chỉ cần viết thêm một đoạn unset () nữa là được. Ví dụ

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
   unset($fields['billing']['billing_postcode']);
   unset($fields['billing']['billing_state']);
   unset($fields['billing']['billing_address_2']);
   return $fields;
}

Vậy nếu bạn cần xóa thêm bất cứ field nào mà trong bài này mình không đề cập thì sao? Trước tiên bạn hãy quan sát một dòng unset() của mình như sau

unset($fields['billing']['billing_address_2']);
Bạn thấy giá trị billing và billing_address_2 chứ? Bây giờ bằng cách dựa vào danh sách các giá trị dưới đây, bạn có thể thay bằng một giá trị tương ứng với field bạn cần xóa

Mục Thanh toán (Billing): billing

 • Họ ( First Name)billing_first_name
 • Tên (Last Name)billing_last_name
 • Tên công ty (Company Name)billing_company
 • Địa chỉ (Address): billing_address_1
 • Địa chỉ 2billing_address_2
 • Tỉnh/Thành phố (Town/City)billing_city
 • Mã bưu điện (Postcode)billing_postcode
 • Quốc gia (Country)billing_country
 • Bang/Hạt (State)billing_state
 • Địa chỉ email (Email Address)billing_email
 • Số điện thoại (Phone)billing_phone

Mục Vận chuyển (Shipping)shipping

 • Họ ( First Name)billing_first_name
 • Tên (Last Name)billing_last_name
 • Tên công ty (Company Name)billing_company
 • Địa chỉ (Address): billing_address_1
 • Địa chỉ 2billing_address_2
 • Tỉnh/Thành phố (Town/City)billing_city
 • Mã bưu điện (Postcode)billing_postcode
 • Quốc gia (Country)billing_country
 • Bang/Hạt (State)billing_state
 • Mục Thêm thông tin ghi chú (Additional Infomation)order
  • Ô thêm ghi chúorder_comments

  Như vậy dựa theo hướng dẫn ở trên mình muốn xóa bỏ các trường Tên công ty, Quốc gia, Địa chijr1, Địa chỉ 2, Tỉnh/Thành phố, Bang/Hạt, Mã bưu điện thì chỉ cần thêm đoạn code sau:

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {   
	unset($fields['billing']['billing_company']);
    unset($fields['billing']['billing_country']);
	unset($fields['billing']['billing_address_1']);
	unset($fields['billing']['billing_address_2']);
	unset($fields['billing']['billing_city']);
	unset($fields['billing']['billing_state']);
	unset($fields['billing']['billing_postcode']);
   return $fields;
}

Sau khi thêm đoạn code trên và lưu lại file functions.php là đã có thể xóa bỏ được những trường không cần thiết và bạn sẽ được trang thanh toán gọn gàng và dễ dàng cho khách hàng như sau:

Xóa bỏ bớt trường không cần thiết

Như vậy là xong rồi nhé. Nếu hay nhớ like và share ủng hộ blog nhé. Và nhớ theo dõi các bài viết tiếp của 4hsoft nhé 🙂

Hãy xem thêm theme và plugin cần thiết cho website

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0934498043